جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار

سامانه تایید صلاحیت مسئولین ایمنی

کاربر گرامی

لطفاً زین پس جهت دسترسی به سامانه ایساپ مستقیماً از آدرس زیر اقدام نمایید.

isaap.mcls.gov.ir